ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια οχήματος τηλεπισκόπησης αγωγών αποχέτευσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) πλέον ΦΠΑ.

  • Θέμα διαγωνισμούΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού02/04/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών02/04/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης04/03/2014
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου