ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια 20.000 kg διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου
  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια 20.000 kg διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού26/02/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών26/02/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης18/02/2014
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις--
  • Τεύχος διακήρυξης--