ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Για την προμήθεια Server, Η/Υ, Οθονών και Λογισμικού
  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια Server, Η/Υ, Οθονών και Λογισμικού
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού24/02/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών24/02/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης17/02/2014
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις--
  • Τεύχος διακήρυξης--