ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο ψηφιακών μονάδων χειρισμού – ελέγχου της μονάδας οζόνωσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης
  • Θέμα διαγωνισμούΠρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο ψηφιακών μονάδων χειρισμού – ελέγχου της μονάδας οζόνωσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/--
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών17/01/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης09/01/2014
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξης-