ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εργασιών για το έργο 11ΣΥΝ_9_184 - Real(t)SO
  • Θέμα διαγωνισμούΠρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εργασιών για το έργο 11ΣΥΝ_9_184 - Real(t)SO
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού-/--/--
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών15/01/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης08/01/2014
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξης-