ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
O τζίρος του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 52,4 εκατ. ευρώ έναντι 53,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 2,91%), τα μικτά κέρδη έφτασαν τα 18 εκατ. ευρώ έναντι 21,5 εκατ. ευρώ (μείωση 16,06%) και τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 11,8 εκατ. ευρώ έναντι 17,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 33,62%). Τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 9,5 εκατ. ευρώ έναντι 14,3 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού 9μήνου (μείωση 33,46%).
Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα της εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί κατά την τρέχουσα περίοδο με τόκους υπερημερίας ύψους περίπου 2,2 εκατ. ευρώ, μετά τη ρύθμιση των οφειλών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού προς την εταιρεία ύψους περίπου 13 εκατ. ευρώ (βάσει της ΚΥΑ 38560/26.09.2013 των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31.07.2013).