ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διακηρύξεις Έργων / Μελετών
Διακυρήξεις Έτους 2013
 

Διακλαδώσεις–Επεκτάσεις Δικτύου Ύδρευσης και Πύκνωση–Αντικατάσταση Δικλείδων Πόλεως Θεσσαλονίκης Έτους 2013

Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη συνίσταται κυρίως στην κατασκευή επεκτάσεων, αντικαταστάσεων και διακλαδώσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υδροδότηση ακινήτων στην περιοχή επιχειρησιακής δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., καθώς επίσης την αντικατάσταση δικλείδων που δεν λειτουργούν με νέες και την πύκνωση των δικλείδων στο δίκτυο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας20/09/2013
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης17/09/2013
  • Ημερομηνία Ανάρτησης30/08/2013
  • ΘέμαΔιακλαδώσεις–Επεκτάσεις Δικτύου Ύδρευσης και Πύκνωση–Αντικατάσταση Δικλείδων Πόλεως Θεσσαλονίκης Έτους 2013
  • ΠερίληψηΛήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / ΔιευκρινίσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχη ΔημοπράτησηςΛήψη Αρχείου