ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 

Πρόσκληση Εκδήλωση ενδιαφέροντος με θέμα Διασπορά ιλύος σε αγροτεμάχια με κοπροδιανομέα

  • Θέμα διαγωνισμούΠρόσκληση Εκδήλωση ενδιαφέροντος με θέμα Διασπορά ιλύος σε αγροτεμάχια με κοπροδιανομέα
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού21/08/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών--/--/----
  • Ημερομηνία ανάρτησης26/07/2013
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---