ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 

Προμήθεια/εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε Α/Σ αποχέτευσης

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια/εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε Α/Σ αποχέτευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού31/07/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών--/--/----
  • Ημερομηνία ανάρτησης23/07/2013
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---