ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 

Προμήθεια διαφραγματικών βαλβίδων σταθερής παροχής

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια διαφραγματικών βαλβίδων σταθερής παροχής
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού26/07/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών--/--/----
  • Ημερομηνία ανάρτησης19/07/2013
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---