ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια οργάνων μέτρησης θολότητας

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια οργάνων μέτρησης θολότητας για τα αντλιοστάσια Δενδροποτάμου και Αραβησσού, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται το θέμα του διαγωνισμού, μέχρι τη Δευτέρα 20 Μαϊου 2013 και ώρα 14:30

  • Θέμα διαγωνισμούΠρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια οργάνων μέτρησης θολότητας
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού20/05/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών20/05/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης15/05/2013
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---