ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 

Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού WiFi

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού WiFi
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού24/05/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών24/05/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης14/05/2013
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης---