ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 
Προμήθεια on line οργάνων για το πρόγραμμα CC WARE
  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια on line οργάνων για το πρόγραμμα CC WARE
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού16/05/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών16/05/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης09/05/2013
  • Προκήρυξη---
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης---