ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας βανών συρτών

  • Θέμα διαγωνισμούΠρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας βανών συρτών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού26/04/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών26/04/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης19/04/2013
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης