ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια χαλυβδοσωλήνων Φ800 ελικοειδούς ραφής στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια χαλυβδοσωλήνων Φ800
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού11/03/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών11/03/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης01/03/2013
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου