ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 

Προμήθεια θερμικής κάμερας για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια θερμικής κάμερας για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού31/01/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών31/01/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης24/01/2013
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου