ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 

Προμήθεια οχήματος τηλεπισκόπησης αγωγών αποχέτευσης

Η  Εταιρεία  Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης  (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ) προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά  για την προμήθεια οχήματος τηλεπισκόπησης αγωγών αποχέτευσης ενδεικτικού προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) περίπου, πλέον ΦΠΑ.

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια οχήματος τηλεπισκόπησης αγωγών αποχέτευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού04/02/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών04/02/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης10/01/2013
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου