ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2012
 

Προμήθεια 8.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾" Χ ¾" με τηλεσκοπική διάταξη και 7.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾" Χ ½" με βαλβίδα αντεπιστροφής

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια 8.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾" Χ ¾" με τηλεσκοπική διάταξη και 7.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾" Χ ½" με βαλβίδα αντεπιστροφής συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€) περίπου, πλέον ΦΠΑ.

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια 8.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού30/10/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών30/10/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης02/10/2012
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου