ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2012
 
Η Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προϋπολογισμού δαπάνης 120.000€ (εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ) περίπου, πλέον ΦΠΑ.
  • Θέμα διαγωνισμούΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΑΘ ΑΕ (με τελικές διευκρινήσεις)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού27/08/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών27/08/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης07/08/2012
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου