ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2012
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (26.700 €), ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.
  • Θέμα διαγωνισμούΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού22/08/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών22/08/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης25/07/2012
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου