ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2012
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10.000 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ DN 15, L=110 mm (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

 

  • Θέμα διαγωνισμούΗ  Εταιρεία  Ύδρευσης   και  Αποχέτευσης  Θεσσαλονίκης  (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)  προκηρύσσει Ανοικτό, με σφραγισμένες προσφορές Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια 10.000 ογκομετρικών υδρομετρητών DN15, L=110mm,  προϋπολογισμού κατ’ εκτίμηση 350.000 € (τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ), πλέον ΦΠΑ.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού07/09/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών07/09/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης20/07/2012
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου