ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2012
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΝΤΕΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης για την "Παροχή υπηρεσίας δανεισμού έντεκα επαγγελματιών οδηγών" για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων και διακοσίων ευρώ, (277.200 €) πλέον ΦΠΑ.

  • Θέμα διαγωνισμούΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΝΤΕΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού12/07/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών12/07/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης28/06/2012
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου