ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 
Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτωνΗ ΕΥΑΘ ΑΕ  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία  και πληροφορίες μητρικής & ομίλου της περιόδου  1-1-2011  έως 30-6-2011  31 Αυγούστου  2011,  στις εφημερίδες  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΚΕΡΔΟΣ & ΤΑ ΝΕΑ. Η Εξαμηνιαία  Οικονομική Έκθεση καθώς και τα στοιχεία της ίδιας περιόδου , είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της : www.eyath.gr