Τι νερό πίνουμε
Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Ύδρευσης
Δειγματοληψίες που πραγματοποιεί
 
 
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των εργαστηρίων σε όλα τα επίπεδα.
Η συνολική εφαρμογή των αρχών του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την εμπέδωση της φιλοσοφίας του συστήματος.

 

Το εργαστήριο μας διενεργεί ελέγχους προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το νερό που φτάνει στη βρύση του καταναλωτή  είναι αρίστης ποιότητας, καθαρό, υγιεινό  και   πληρεί  τους όρους των σχετικών υγειονομικών διατάξεων.

Το εργαστήριο πραγματοποιεί με δικά του μέσα και προσωπικό όλες τις τακτικές και έκτατες δειγματοληψίες. Οι δειγματοληψίες  γίνονται σε καθημερινή βάση 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο  και ο  έλεγχος περιλαμβάνει  εκτός από το δίκτυο διανομής του νερού, τα αντλιοστάσια, τις πηγές υδροληψίας , τα  σχολεία και τα νοσοκομεία.

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα σχολεία και τα νοσοκομεία λόγω της ιδιαιτερότητας του πληθυσμού και τα  συμπεριλαμβάνουμε στο  καθημερινό πρόγραμμα των δειγματοληψιών και υγειονομικών ελέγχων.

Επίσης γίνεται καθημερινός επιτόπιος έλεγχος-μέτρηση του υπολειμματικού χλωρίου σε όλο το δίκτυο διανομής μέχρι τα ακρότατα σημεία αυτού με μετρήσεις υπολείμματος ελευθέρου χλωρίου σε 88 περίπου σημεία.

Το 2016 πραγματοποιήσαμε :

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ  ΝΕΡΟΥ 2016

α/αΕίδος δειγμάτων νερούΑριθμός δειγμάτων
1.Δίκτυο διανομής πόσιμου νερού2050
 Σχολεία382
 Νοσοκομεία412
2.Αντιοστάσια, δεξαμενές1200
3.Γεωτρήσεις30


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 2016

α/α
Εργαστηριακές αναλύσειςΑριθμός αναλύσεων
 1.Φυσικοχημικές35000
 2.Μέταλλα1600
 3.Οργανικές ενώσεις (υπολείμματα παρασιτοκτόνων, ΠΑΥ, πτητικές ενώσεις)150
 4.Μικροβιολογικές12500

Το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της ΕΥΑΘ επιβεβαιώνει καθημερινά ότι το  πόσιμο νερό της πόλης μας είναι νερό  με εξαιρετικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά. Έχει άριστη γεύση είναι  άοσμο και διαυγές. Περιέχει σε διάλυση  φυσικά άλατα και ιχνοστοιχεία που του δίνουν γεύση και θρεπτική αξία. Επίσης περιέχει διαλυμένο οξυγόνο που το κρατά ζωντανό και γευστικό. Είναι υγιεινό, μικροβιολογικά ασφαλές, απαλλαγμένο από οργανικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα.