Πληροφορίες
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 2017
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 2017

Τετάρτη 22 Μαρτίου, 11 π.μ., Grand Hotel Palace
«Κλείνοντας» τον κύκλο του νερού: επαναχρησιμοποίηση λυμάτων
από το χωράφι ως τη βιομηχανία