Πληροφορίες
Η διαδρομή του νερού στη Θεσσαλονίκη
 
 
 
 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. συμμετέχει ενεργά και με συνέπεια στο διεθνή εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, όπως έχει ανακηρυχθεί ήδη από το 1992 η 22α Μαρτίου κάθε χρόνου. Ομοίως συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου κάθε χρόνο, ημέρα την οποία ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει αφιερώσει στη διεθνή ευαισθητοποίηση κι ενεργοποίηση πάνω σε θέματα περιβάλλοντος.

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2016
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2016
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2015
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2014
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2014
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2013
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2013
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2012
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2012
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2011
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2010
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2009
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2008
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2008
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2007
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2007

 

Το νερό στη Θεσσαλονίκη είναι... η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.)! H ΕΥΑΘ φροντίζει να καθαρίζει το νερό που χρησιμοποιεί ο διαρκώς αυξανόμενος πληθυσμός της περιοχής ευθύνης της, ώστε να επιστρέφει καθαρισμένο πίσω στη φύση...

Αστικά λύματα και βιομηχανικά απόβλητα περιέχουν συχνά επικίνδυνες ουσίες, επιβλαβείς για την υγεία και τα οικοσυστήματα. Για να καθαριστούν στο βιολογικό καθαρισμό:

 1. συλλέγονται μέσα από μεγάλο δίκτυο σωλήνων
 2. περνούν μέσα από σχάρες για να κρατηθούν τα «χοντρά»
 3. τους αφαιρούνται τα λίπη μέσα σε ειδικές δεξαμενές
 4. σε άλλες δεξαμενές κατακάθεται η λάσπη
 5. ό,τι περισσεύει «παίρνει» αέρα, οξυγόνο
 6. σε ειδικές δεξαμενές σκοτώνονται τα μικρόβια
 7. απομακρύνεται η υγρασία για να γίνει το υπόλειμμα σαν χώμα
 8. τα επεξεργασμένα, καθαρισμένα λύματα «περνούν» με υποθαλάσσιο αγωγό στο Θερμαϊκό κόλπο

Στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν τρεις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού:

 • στη Σίνδο,
 • στη Νέα Μηχανιώνα και
 • στη Βιομηχανική Περιοχή.

Η διαδρομή του νερού