ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2019
 

Προμήθεια μειωτήρα για την ΕΕΛΘ

Προμήθεια μειωτήρα για την ΕΕΛΘ
 
 

Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου

Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου των κεντρικών γραφείων της ΕΥΑΘ ΑΕ
 
 

Προμήθεια 300.000 κιλών διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου

Προμήθεια 300.000 κιλών διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου περιεκτικότητας  ≥12,5% σε ενεργό χλώριο, κατάλληλο για πόσιμο νερό
 
 

Παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης περιβάλλοντος χώρου των Πηγών Αραβησσού

Παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης περιβάλλοντος χώρου των Πηγών Αραβησσού
 
 

Προμήθεια ενός κλιβάνου ξηρής αποστείρωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός κλιβάνου ξηρής αποστείρωσης για το μικροβιολογικό εργαστήριο ελέγχου πόσιμου νερού της ΕΥΑΘ
 
 

Προμήθεια ενός επωαστικού κλιβάνου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός επωαστικού κλιβάνου για το μικροβιολογικό εργαστήριο ελέγχου πόσιμου νερού της ΕΥΑΘ
 
 

Διάθεση διακοσίων (200) τόνων πλαστικών μεμβρανών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διάθεση διακοσίων (200) τόνων πλαστικών μεμβρανών χώρου ιλύος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης (ΑΙΝΕΙΑ)
 
 

Προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών ύδρευσης

Προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών ύδρευσης
 
 

Παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης και καθαρισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης και καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου της κεντρικής αποθήκης Καλοχωρίου
 
 

Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά και τελική διαχείριση/αξιοποίηση των εσχαρισμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης.

Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά και τελική διαχείριση/αξιοποίηση των εσχαρισμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, ΣΙΝΔΟΣ).
 
 

Προμήθεια ενός κάθετου αυτόκαυστου υγρής αποστείρωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός κάθετου αυτόκαυστου υγρής αποστείρωσης για το μικροβιολογικό εργαστήριο ελέγχου πόσιμου νερού της ΕΥΑΘ
 
 

Παροχή υπηρεσιών διανομής λογαριασμών κατανάλωσης νερού

Παροχή υπηρεσιών διανομής λογαριασμών κατανάλωσης νερού