ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης ηλεκτροκινητήρων του αντλιοστασίου ύδρευσης Ιωνίας ΑΥ3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για  την παροχή υπηρεσίας συντήρησης ηλεκτροκινητήρων του αντλιοστασίου ύδρευσης Ιωνίας ΑΥ3

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσίας συντήρησης τεσσάρων (4) ηλεκτροκινητήρων, του αντλιοστασίου ύδρευσης Ιωνίας ΑΥ3, προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι δύο χιλιάδων (22.000,00€) ευρώ πλέον ΦΠΑ
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού των αντλιοστασίων και δεξαμενών ύδρευσης για ένα έτος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού των αντλιοστασίων και δεξαμενών ύδρευσης για ένα έτος.