ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Ρυθμιζόμενες πληροφορίες
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

H ΕΥΑΘ Α.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/30.4.2007, της απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου υπ' αρ. 33/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την σχετική υποβολή γνωστοποίησης του  Υπουργείου Οικονομικών, την οποία η Εταιρεία έλαβε ηλεκτρονικά στις 21 Μαρτίου 2018, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΥΑΘ ΑΕ παραμένει 74,02%.

 
 

Γνωστοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

H ΕΥΑΘ Α.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/30.4.2007, της απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου υπ' αρ. 33/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 27/02/2018 σχετική γνωστοποίηση του  Υπουργείου Οικονομικών, την οποία η Εταιρεία έλαβε ηλεκτρονικά στις 27 Φεβρουαρίου 2018, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου (έμμεσα και άμεσα) που ελέγχει το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 26.868.000 (74,02%) εκ των οποίων τα άμεσα δικαιώματα ψήφου αφορούν σε 18.150.001 (50% συν 1 μετοχή) κοινές ονομαστικές μετοχές και τα έμμεσα δικαιώματα ψήφου αφορούν σε 8.717.999 (24,02%) κοινές ονομαστικές μετοχές.

 
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 19-3-2008

Ο κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα, Γενικός Δ/ντής, προέβη  στις 19/3/2008 σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 2.460,00.
 
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 17-3-2008

O κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα , Γενικός Δ/ντής, προέβη  στις 17/3/2008 σε αγορά 1. 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro  7.500,00.
 
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 13-3-2008

O κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα , Γενικός Δ/ντής, προέβη  στις 13/3/2008 σε αγορά  500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro  2.650,00.
 
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 6-3-2008

O κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα , Γενικός Δ/ντής, προέβη  στις 6/3/2008 σε αγορά  500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro  2.800,00.
 
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 24-1-2008

O κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα , Γενικός Δ/ντής  , προέβη  στις 22/1/2008 σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 2.650,00.
 
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 22-1-2008

O κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα , Γενικός Δ/ντής , προέβη στις 21/1/2008 σε αγορά 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 8.400,00.
 
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

O κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα , Γενικός Δ/ντής, προέβη  στις 17/1/2008 σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 6.060,00.
 
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 3-1-2008

O κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα , Γενικός Δ/ντής, προέβη  στις 2/1/2008 σε πώληση 1.304 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 9.128,00.
 
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

Ο κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα , Γενικός Δ/ντής, προέβη στις παρακάτω συναλλαγές...
 
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

Ο κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα , Γενικός Δ/ντής, προέβη στις  3/10/2007 σε πώληση 200 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 1.820.