ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 

Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και πληροφορίες μητρικής & ομίλου της περιόδου 1-1-2012 έως 31-3-2012 θα δημοσιευθούν την 31η Μαΐου 2012, στις εφημερίδες ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΡΔΟΣ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τα στοιχεία της ίδιας περιόδου, θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της: www.eyath.gr
 
 

Ημερομηνία & τόπος διεξαγωγής ετήσιας ενημέρωσης οικονομικών αναλυτών

Από την ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18 και ώρα 12.00 μεσημβρινή, σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο 2012.
 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και την από 11.5.2012 σχετική γνωστοποίηση, τη μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 12.348.000 μετοχών της ΕΥΑΘ Α.Ε., και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 34,017% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ". Αποτέλεσμα της ως άνω πράξης ήταν η μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από 40% σε 74,017%. Η μεταβίβαση έγινε κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, σε εφαρμογή των παραγράφων 4 & 5 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α’) και της υπ’ αριθμ. 206/2012 (ΦΕΚ 1363) Απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ).
Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας 100% το "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.", ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.
 
 

Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων

Η ΕΥΑΘ ΑΕ  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία  και πληροφορίες μητρικής & ομίλου της περιόδου 1-1-2011 έως 31-12-2011 θα δημοσιευθούν την 30η Μαρτίου 2012, στις εφημερίδες ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΘΝΟΣ. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τα στοιχεία της ίδιας περιόδου, θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της : www.eyath.gr.
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012
 
 

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρείας

Από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ., ανακοινώνονται τα παρακάτω:
Σύμφωνα με έγγραφη ενημέρωση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την εταιρεία μας, στις 27 Ιανουαρίου 2012, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ με βάση το Νόμο 3556/2007 γνωστοποιεί ότι υπήρξε μεταβολή ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ".
 
 

Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και πληροφορίες μητρικής & ομίλου της περιόδου  1-1-2011 έως 30-9-2011 θα δημοσιευθούν την 30η Νοεμβρίου 2011, στις εφημερίδες  ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ΚΕΡΔΟΣ, ΕΘΝΟΣ. Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τα στοιχεία της ίδιας περιόδου, θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της : www.eyath.gr
 
 

Αποτελέσματα 6μήνου 2011

Αύξηση 92,3% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης ΕΥΑΘ Α.Ε. το πρώτο 6μηνο του 2011, ανερχόμενα σε 12 εκατ. ευρώ έναντι 6,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα...
 
 

Ανακοίνωση 4

Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων...
 
 

Ανακοίνωση 1

 
 

Ανακοίνωση 2

 
 

Ανακοίνωση 3

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της  Εταιρείας, που συνεδρίασε την 4η Αυγούστου 2011 στο Hyatt  Regency Thessaloniki,13 km  Θεσσαλονίκης -Περαίας, Στη Γενική συνέλευση παρέστησαν 19 μέτοχοι που κατέχουν 29.065.733 μετοχές, επί συνόλου 36.300.000 ή σε ποσοστό80,071% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας...