ΕΥΑΘ
Η εταιρεία
Επιχειρηματικές δραστηριότητες
Ύδρευση
 

Οι εγκαταστάσεις που διαθέτει ή διαχειρίζεται βάσει της από 27.7.2001 σύμβασης με το ελληνικό Δημόσιο η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι: α) τα έργα υδροληψίας, β) τα εξωτερικά υδραγωγεία με τις γεωτρήσεις και τους σχετικούς αγωγούς, γ) τα αντλιοστάσια και οι δεξαμενές και δ) το δίκτυο διανομής με τους αγωγούς και τα υδρόμετρα.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. χρησιμοποιεί για την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης το καρστικό σύστημα του υδροφορέα του όρους Πάικου και συγκεκριμένα τη θέση εκφόρτισής του στο χώρο των πηγών Αραβησσού. Η υδροληψία των πηγών Αραβησσού περιλαμβάνει δύο φρέατα τροφοδοσίας με φυσική ροή, ένα φρέαρ (πηγάδα) τροφοδοσίας με άντληση και 11 υδρογεωτρήσεις εκμετάλλευσης, οι οποίες με άντληση μέσω αγωγών σύνδεσης τροφοδοτούν το υδραγωγείο Αραβησσού. Η λαμβανόμενη παροχή από τις υδροληψίες στην Αραβησσό κυμαίνεται μεταξύ 65.000 και 130.000 m3  την ημέρα και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις χιονοπτώσεις και  βροχοπτώσεις κάθε χρονιάς.

Από τον Αλιάκμονα

Η λήψη του νερού από τον Αλιάκμονα ξεκινά από τη θέση Βαρβάρες, 40 περίπου χιλιόμετρα από τις εκβολές του ποταμού. Με ενωτική διώρυγα το νερό μεταφέρεται με ελεύθερη ροή μέχρι τον Αξιό σε μήκος 50 χιλιομέτρων, για να καταλήξει στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (διυλιστήριο).

Το καθαρό πόσιμο νερό καταλήγει σε δεξαμενή χωρητικότητας 75.000 κ.μ. και διανέμεται μέσω δικτύου αγωγών μήκους 36 χιλιομέτρων στις υφιστάμενες δεξαμενές ύδρευσης Διαβατών, Ευόσμου, Πολίχνης, Νεάπολης, Βλατάδων, Τούμπας και Καλαμαριάς, καθώς και στη ΒΙΠΕ.

 

 

  

  

  

Υδροφορείς στα δυτικά…

Οι γεωτρήσεις στον υδροφορέα Καλοχωρίου δε χρησιμοποιούνται λόγω επάρκειας ύδατος. Επίσης, έχουν διατεθεί δύο από αυτές στο δήμο Εχεδώρου. Όσον αφορά στην ποσότητα νερού που μπορεί να ληφθεί από τον υδροφορέα της περιοχής της Σίνδου -μέσω 26 υδρογεωτρήσεων- είναι της τάξης των 30.000 m3 ημερησίως. Στην ευρύτερη περιοχή Αξιού (περιοχές Γέφυρας, Ν. Χαλκηδόνας, Ελεούσας και Αγίου Αθανασίου) υπάρχουν συνολικά 46 υδρογεωτρήσεις εκμετάλλευσης και η συνολικά λαμβανόμενη παροχή είναι της τάξης των 70.000 m3 ημερησίως.

Η υδροληψία στην περιοχή Νάρρες βρίσκεται εντός της κοίτης του Γαλλικού ποταμού και αποτελείται από τρία φρεάτια υδροσυλλογής. Η παροχή που μπορεί να ληφθεί από την υδροληψία Νάρρες μεταβάλλεται από 5.000 m3 την ημέρα έως 25.000 m3 την ημέρα, ανάλογα με τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις που σημειώνονται κάθε χρονιά. Σήμερα το υδραγωγείο Νάρρες είναι σε ετοιμότητα και δε χρησιμοποιείται.

Υδροφορείς στα ανατολικά…

Η παροχή των πηγών της Αγίας Παρασκευής στο Χορτιάτη χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του Δ.Δ. Χορτιάτη και ως εφεδρεία για την υδροδότηση του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου».
Στην πεδινή περιοχή ανατολικά της Θεσσαλονίκης (περιοχές Μίκρας – Ν. Ρυσίου) υπάρχουν 6 υδρογεωτρήσεις, οι οποίες αποδίδουν συνολικά παροχή 4.500 m3 την ημέρα. Η παροχή αυτή χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της δεξαμενής Καλαμαριάς. Σήμερα, οι παραπάνω υδρογεωτρήσεις βρίσκονται σε ετοιμότητα αλλά δε χρησιμοποιούνται.

Το διυλιστήριο

Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού της Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) βρίσκονται 2 χλμ. βόρεια της βιομηχανικής περιοχής Σίνδου, κοντά στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας.

Η λειτουργία του διυλιστηρίου ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2003. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι κύριος των εγκαταστάσεων κι έχει αναθέσει τη λειτουργία τους σε τρίτο. Έχει όμως υπό την επίβλεψή της τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, με επιβλέποντες ειδικούς επιστήμονες της αρμόδιας διεύθυνσης της εταιρείας.

Οι εγκαταστάσεις έχουν στην παρούσα φάση δυνατότητα επεξεργασίας 150.000 κ.μ. την ημέρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μελέτη επέκτασης για παραγωγή επιπλέον 150.000 κ.μ. την ημέρα. Στην πλήρη ανάπτυξή του το διυλιστήριο θα μπορεί να επεξεργαστεί 600.000 κ.μ. την ημέρα.

Η μεταφορά του νερού από το φράγμα του Αλιάκμονα (Αγία Βαρβάρα Βέροιας) μέχρι τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας γίνεται μέσω ανοικτής διώρυγας, δίδυμου σιφώνα και κλειστών αγωγών.

 

Συνοπτικά, η επεξεργασία του νερού ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

Λοιπές μονάδες

Στις ΕΕΝΘ υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες αποθήκευσης, προετοιμασίας και δοσιμέτρησης των χημικών διεργασίας (θειικού οξέος, πολυηλεκτρολυτών, θειικού αργιλίου, χλωρίου και ασβέστη), γραμμή επεξεργασίας της ιλύος που παράγεται στις δεξαμενές κροκίδωσης -καθίζησης, γραμμή επεξεργασίας των νερών έκπλυσης (περιλαμβάνει και ειδική μονάδα απομάκρυνσης στερεών), δίκτυα ομβρίων, ύδρευσης, ακαθάρτων, πυρόσβεσης και λοιπές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.

Η εγκατεστημένη ισχύς είναι περίπου 1.400 KW, τροφοδοτείται από το δίκτυο της ΔΕΗ με δύο ανεξάρτητες γραμμές, ενώ υπάρχει εγκατεστημένο και εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 450 KW.

Ποιοτικός έλεγχος

Η διαδικασία παραγωγής είναι αυτοματοποιημένη σε μεγάλο βαθμό και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό on-line οργάνων, που καταγράφουν συνεχώς παραμέτρους λειτουργίας και χαρακτηριστικά του νερού στα διάφορα στάδια (παροχόμετρα, pHμετρα, αγωγιμόμετρα, θολόμετρα, μετρητές υπολειμματικού χλωρίου κ.τ.λ). Τα σήματα των οργάνων αυτών στέλνονται στο κέντρο ελέγχου των εγκαταστάσεων, στο οποίο είναι εγκατεστημένο και το μιμικό διάγραμμα των λειτουργιών. Στον ίδιο χώρο υπάρχει εγκατεστημένο και το scada του αντλιοστασίου της Σίνδου.

Ο εργαστηριακός έλεγχος του παραγόμενου ύδατος καθώς και της λειτουργίας όλων των ενδιάμεσων σταδίων παραγωγής γίνεται στο εργαστήριο των εγκαταστάσεων και στο Εργαστήριο Ελέγχου Πόσιμου Νερού της ΕΥΑΘ, όπου μεγάλος αριθμός δειγμάτων εξετάζεται καθημερινά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» ΚΥΑ Υ2/2600/2001.

Εξωτερικά υδραγωγεία - γεωτρήσεις

Η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης υδροδοτείται σήμερα από τα υδραγωγεία Αραβησσού - Αξιού και το διυλιστήριο, ενώ τα υδραγωγεία Νάρρες, Σίνδου και Καλοχωρίου είναι σε ετοιμότητα.

Το υδραγωγείο Αραβησσού έχει μήκος 56 χλμ. περίπου και μεταφέρει με βαρύτητα το νερό του υδροφορέα περιοχής Πάικου στη Θεσσαλονίκη. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1978 και έκτοτε λειτουργεί για την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης και της Βιομηχανικής της Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.Θ.).

Το υδραγωγείο Αξιού, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 1976, συνδέεται με το υδραγωγείο Αραβησσού μέσω δικλείδων. Ο αγωγός μεταφοράς του υδραγωγείου συγκεντρώνει το νερό που αντλείται από τις υδρογεωτρήσεις Αξιού, Ελεούσας, Γέφυρας και Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης.

Το εξωτερικό υδραγωγείο Νάρρες τέθηκε σε λειτουργία το 1968 και η υδροληψία του κατασκευάστηκε στην κοίτη του Γαλλικού ποταμού. Το υδραγωγείο λειτουργεί με βαρύτητα και τροφοδοτεί τη δεξαμενή Διαβατών, από την οποία υδροδοτούνταν στο παρελθόν τμήμα της Δυτικής Θεσσαλονίκης κι οι εγκαταστάσεις της ΕΚΟ. Σήμερα δε χρησιμοποιείται και είναι σε αναμονή.

Το υδραγωγείο Σίνδου συγκεντρώνει τις παροχές νερού των υδρογεωτρήσεων του υδροφορέα Σίνδου και λειτουργεί με βαρύτητα. Σήμερα βρίσκεται σε ετοιμότητα για έκτακτες περιπτώσεις λειψυδρίας.

Το υδραγωγείο Καλοχωρίου συγκεντρώνει τις παροχές νερού των υδρογεωτρήσεων του υδροφορέα Καλοχωρίου κι αποτελείται σήμερα από κτιστό αγωγό μήκους 1.000 μέτρων. Το νερό του καταλήγει στο αντλιοστάσιο Καλοχωρίου, από το οποίο μπορεί με ώθηση να ενισχύσει τη δεξαμενή Διαβατών ή το αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου. Σήμερα δε χρησιμοποιούνται οι γεωτρήσεις του.

Αντλιοστάσια - δεξαμενές

Το νερό από το αντλιοστάσιο του Δενδροποτάμου, μέσω χαλύβδινου αγωγού υψηλής πίεσης, υδροδοτεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, μέσω του αντλιοστάσιου της Ευαγγελίστριας, το νερό ωθείται στη δεξαμενή Αγίου Παύλου για την υδροδότηση του κέντρου πόλεως και στη δεξαμενή 40 Εκκλησιών για την υδροδότηση περιοχών των 40 Εκκλησιών και της Τριανδρίας.

Το αντλιοστάσιο του Δενδροποτάμου, μέσω χαλύβδινου αγωγού χαμηλής πίεσης, υδροδοτεί επίσης ολόκληρη την Ανατολική Θεσσαλονίκη καθώς και τμήμα των δυτικών περιοχών. Μέσω του αγωγού χαμηλής πιέσεως τροφοδοτείται το αντλιοστάσιο Κασσάνδρου, από το οποίο το νερό προωθείται στη δεξαμενή Τούμπας. Από εκεί, μέσω αντλιοστασίου και ωθητικού αγωγού, το νερό ωθείται στη δεξαμενή Πυλαίας από την οποία υδροδοτείται απευθείας η υψηλή ζώνη Καλαμαριάς και με ώθηση η ευρύτερη περιοχή.

Για Χορτιάτη - Εξοχή

Τον Ιούνιο του 2007 τέθηκε σε λειτουργία το νέο αντλιοστάσιο - δεξαμενή Καλλιρράχης. Το αντλιοστάσιο κατασκευάστηκε στα πλαίσια ενίσχυσης της υδροδότησης των Δ.Δ. Χορτιάτη και Εξοχής. Το νέο αντλιοστάσιο - δεξαμενή, με δυνατότητα αποθήκευσης 80 m3 και παροχή  περίπου 750 m3 ημερησίως, αποτελεί μέρος της α’ φάσης του έργου, με πρόβλεψη για αύξηση της ημερήσιας παροχής σε 1.000 m3. Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στα 25.000 ευρώ.